De Danseglade Nr. 4/2009Stoff i denne utgaven, blant mye annet:
- Redaktørens hjørne - Terskelene senkes
- Gullskoen 2009 - Gullskoenfesten
- Dansefestivalen på Sel
- Seljordfestivalen
- Siden sist...
- Kjersti Grov - for alle himmelretninger
- Neon - Når livet tar av med helikopeter (les og bli klok!)
- Glade dansevenner på Hamar
- Tommy Tungvåg - mellom linjene
- DDGuiden
- Dansegolvet - en flate på helsa løs
- LeMeGP
- Plateanmeldelser
og masse annet.

Så snur vi bladet på hodet og finner DDs COUNTRY"

- Festivalene 2009
- Steven Kvinlaug - Portrett
- Bluegrass med Dagfinn
- DD Guiden - Plateanmeldelser
og mykje anna.

Bestill abonnement her: post@dans.no.