Ferien år 2000 ble som alle
tidligere ferier, med start på 
hytta! Deretter gikk turen
innom Numedal for noen dager.
Så bar det ut mot havet, nærmere
bestemt Horten, for å besøke noen
slektninger.
Avsluttet første del av ferien sammen
med barna og andre slektninger i
Dyreparken.
      
Også i år ble det i tillegg et flott 
opphold på godset i Sogndal!