Ferske pressebilder fra 2001, ifbm. utgivelsen av
"En får væra som en er", finner du
her!

Braksusess på italiensk TV!
Dagens Næringsliv: Etter børs