Foreløpig er det ikke så mange bilder å velge i,
men de som er, er ganske unike!

04.06.2002   Jubileumskonsert på Herr Nilsen ifbm. Tylden & Co.s 10-års jubileum.
Foto: Jonny Moen, Tylden Tidende
     
26.08.2001   Olav Stedje og Torbjørn Ellingsen holder konsert i museumsjernbanen Tertittens lok-stall!
Foto: Eivind Kristensen, Romerikes Blad
     
26.08.2001   Nok et bilde av Olav Stedje og Torbjørn Ellingsen i museumsjernbanen Tertittens lok-stall!
Foto: Anita Jacobsen, Indre Akershus Blad