Her var det som alltid høy stemning, men
som det går fram av bildet var ikke alle
like fornøyd med situasjonen. Til slutt
valgte vedkommende å ta saken i egne
hender, til andre - og enda flere
festdeltageres store fornøyelse!
Etterpå (ca. kl. 0500) måtte barna
gå og legge seg, og alle var enige om at
det hadde vært en strålende dag!