Anne NÝrdsti
Idrettshallen, Fauske
31. oktober 2009


Takk til Svein Helge Nilsen for bildene!