Play with  The BEATNIKS!
En presentasjon av cover og vedlegg.
For bestilling, send mail til tom@tylden.no.


DVDens omslag presentert i full bredde: front, rygg og baksideEn forstørret framside.Og en forstørret bakside - med melodiene.Utdrag av hvordan den ene siden av vedlegget i sin helhet er utformet:
Samtlige grunngrep med disser og septimer og moller og vet ikke hva!
(Tilsammen 33 grep!)Andre siden av vedlegget beskriver bruk av fjernkontrollen under avspilling av DVDen.Og til slutt en liten presentasjon av The Beatniks!