De Musikalske Dvergene
Rick's i Bergen, 18. og 19. mai 2007

Hilsen noen helt besatte østlendinger, som takker for en stoor weekend!

 

Akustisk på Rick's 18. mai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helt elektrisk på Rick's 19. mai