Bilder fra Gartnerlosjens Aller Beste

Totalt 20 sider med bilder følger denne utgivelsen.
Her altså kun et par.


For ikke å støte noen har redaktøren her valgt å legge en liten
sladd på utsatte steder. "Polka dot bikini" eller noe sånt.
På tross av massiv motstand fra Gartnerlosjen.
Ønsker du å se den hele og fulle sannhet, må du kjøpe
CDen "Gartnerlosjens aller beste" - i tråd med selskapets
ønsker...