Hell Blues Choir gjorde Hell til et ekstra godt sted å være under Hell Blues Festival! Jon Lord (ex. Deep Purple) var over seg av begeistring!