SAKARINA
Rica Alta Hotell 19.06.2009
Nedre Målselvfossen 20.06.2009