Sakarina og Beat Coats

SAS Radisson Tromsø
19. juli 2009


SAS Radisson og Tromsøhallen stod bak dette flotte arrangementet.
Sakarina v/Jan Chr.