Audun Tylden tildelt

Kongens Fortjenstmedalje i gull 26.02.2009

Bilder fra Medaljefesten 07.03.2009

Foto: Mari, Torunn og Jonny