Seljordfestivalen
7.-10. juli 2010


I år som tidligere år tok undertegnede seg turen til Seljordfestivalen. Og der var det om vanlig mye bra musikk - Jahn Teigen, Face 84, Lasse Stefanz og Ole Ivars var noen av navnene på plakaten. Noen av bandene spilte onsdag på cafeen, mens andre band delte på ulike spillesteder på festivalplassen. Cafeen er utrolig populær danseplass med stort sett fullt gulv. På festivalen er det kun blide og glade fjes å se, og bråk forkommer nesten aldri. God service og vakthold er nøkkelord for festivalen.

Festivalens høydepunkter var nok Jahn Teigen, Lasse Stefanz og Ole Ivars som trakk fullt på hovedscenen. Totalt var det nesten 20.000 besøktende. Stands var det også mange av, og de ble flittig benyttet av dansefolket. Musikk, klær og andre souvinerer kunne kjøpes. Tyldens tradisjonelle telt var også på plass, hvor sjefen Audun selv deltok under festivalens. Musikk og underholdning var det i Tyldenbua så lenge festivalen varte. Noe som veldig mange festivalgjester satte pris på.

Undertegnede takker Knut I B Skoland og vertskap for en flott service og gode venner for godt lag - så sees neste år!

Med hilsen Monica Kvernes

7. JULI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. JULI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. JULI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. JULI