Høstslipp 2005 - Chat Noir 24.8.2005

Her er Arild Hansens bilder fra Chat Noir.
Og her er bildene fra Anne-Grethe Dalens nye super-kamera!