Bilder fra Arild Enghs bryllup 2. august 2003

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Fotograf Morten Nyhus er mannen bak samtlige bilder over.
De resterende er det Tyldens utsendte som står bak.