INGEBORG FYLTE 50 ÅR 12. 01.2004!
Bilder levert av Erik Forfod, NRK.