INGEBORG FYLTE 50 ÅR 12. 01.2004!
Bilder levert av Esten Solberg.
(Han har kun godkjent 2 av sine bilder...)