Flere bilder fra det lystige laget på Toten Hotell
27. januar 2003!