Vikingskipet, Hamar, 25. SEPTEMBER 2004
Ole Ivars' 40-års Jubileum!

Leverandør: Jostein Bjarne Bjørdal!