Picazzo
plateslipp på Gruetunet 15. august 2003
med middag og oppvarming på Skaslien.
Medvirket gjorde Kim William og Eda-Pelle også!