Stardalen 2004


 
"Jag trodde änglarna fanns bara, bara i himmelen"...
 
"...men det var innan jag mötte dig..."
"...hon har en ängel innom sig..."