Sunne i Sverige, 1. august 2007

Fotografer: Anne Heidi og Ingeborg