RELEASEKONSERT RÅHOLT SENTER, 10. MAI 2003

       Kim William ønsker velkommen til release konserten.
Publikumsinteressen var upåklagelig.
Management (v/Leif Holger Frisvold) og Tylden-representant (Ingeborg Strømsæther) selvsagt på plass.