Prøvelytt:
Vi tar det tel manda'n
En bit ta Värmland